Wat is osteopathie, Anniek Van Tongel

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een uitsluitend manuele behandelmethode, en geneeskunst.

gebaseerd op de filosofie dat klachten ontstaan uit storingen in de beweeglijkheid van weefsels in het lichaam (wervels, gewrichten, spieren, organen, fascia).

Evenwicht Herstellen

Een verminderde beweeglijkheid van deze weefsels veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding in deze weefsels. Zo geraakt het lichaam uit evenwicht wat kan leiden tot allerlei klachten en ziektes, zelfs op andere plaatsen in het lichaam. Osteopaten zijn opgeleid om de oorzaken van een verstoorde balans in het lichaam te vinden en manueel te behandelen, zodat het zelfhelende vermogen geoptimaliseerd wordt. Osteopathie baseert zich hierbij op anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie. Osteopathie wordt door ons gezien als een complementaire (en geen alternatieve) geneeswijze die niet probeert het symptoom van de klacht te verzorgen, maar wel het evenwicht van de lichaamsfuncties via “manipulaties” helpt te herstellen. Als één lichaamsfunctie of één orgaan hapert, zal de gewaarwording door heel het lichaam gevoeld worden. Dergelijk onevenwicht ligt aan de basis van fysieke aandoeningen zoals pijn, vermoeidheid, hypertensie, enz..

Is osteopathie veilig?
Osteopathie is absoluut veilig.

Osteopaten worden opgeleid om niet alleen de oorzaken van een een ziekte of klacht op te sporen en te behandelen, maar ook om signalen van onderliggende ziektes en aandoeningen te herkennen. In dergelijk geval zal de osteopaat de behandeling stopzetten. In onderling overleg met de patient zal direct contact worden opgenomen met de huisarts of zonodig met de specialist.

Bovendien wordt de kwaliteit van de osteopaten in Nederland bewaakt door het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Voor meer informatie daaromtrent gelieve de links te raadplegen. Op hun respectievelijke webstekken kunt u alles lezen over het doel van deze organisaties, de registratie-procedure, de eisen voor de praktijkinrichting, regels omtrent de na-en bijscholingen, de deontologische codes en kunt u de lijst met aangesloten praktijken raadplegen.

Contact, Osteopathie, Anniek Van Tongel
Aarzel niet en neem contact op.
Maak een afspraak
In de praktijk

De osteopaat gaat hoofdzakelijk ingrijpen via zijn handen en proberen de verstoorde relatie structuur en functie bij te sturen zodat de zelfregulerende en zelfhelende krachten van het lichaam hun taak kunnen uitvoeren.

Het actieterrein van de osteopathie strekt zich dus uit over heel het lichaam. Via handgreeptechnieken, palpatie en bevraging stelt de therapeut zijn diagnose en bepaalt hij welke behandeling nodig is.

In tegenstelling tot de klassieke geneeskunde probeert hij niet de ziekte te verzorgen, maar wel spieren en botten op hun plaats te brengen en de bloedcirculatie naar de getroffen zones te verbeteren of te herstellen. Als het lichaam dan uiteindelijk zijn evenwicht hervonden heeft, zal het zelf de ziekte genezen.

Maar al te vaak komen we in de osteopathische praktijk patiënten tegen die bij de conventionele geneeskunde soms het idee hebben , dat ze niet meer worden gezien als een persoon, maar dat ze gereduceerd zijn tot het zieke orgaan of tot de klacht zelf. Patiënten ervaren de conventionele geneeskunde soms als koud en kil en te onpersoonlijk. Vaak uiten ze dat deze geneeskunde niet voldoende tijd en aandacht schenkt voor de patient en dat er onvoldoende gekeken wordt naar de persoonlijkheid van de patient. Ook staan artsen soms machteloos tegenover een ziekte of blocages en kunnen alleen pijn of het lijden proberen te verlichten met medicatie. Een osteopaat kan misschien op zo’n moment nog hoop bieden.

Complementaire geneeswijze

Osteopathie als complementaire geneeswijze gaat uit van een holistisch model, waarbij zowel lichaam als geest een geheel vormen en samen “behandeld” moeten worden of terug in balans moeten gezet worden. Bij een osteopaat is er vaak veel warme aandacht voor de patiënt, en er wordt tijd voor uitgetrokken om met de hele persoon en diens (levens)visie kennis te maken.

Vaak kan de osteopaat niet zonder de streng wetenschappelijk bevindingen van de conventionele geneeskunde en pleit ze voor een gezonde aanvulling en wisselwerking tussen de twee disciplines. De osteopaat zal ook, telkens hij geconfronteerd wordt bij grote en zware klachten, de patient doorverwijzen naar een arts of specialist. De osteopaat is daartoe verplicht en uiteindelijk is het behoud van de goede gezondheid van de patient het hoogste goed.

Contact, Osteopathie, Anniek Van Tongel
Aarzel niet en neem contact op.
Maak een afspraak
Health Maintenance

Voor een osteopaat zal een behandeling naast het streven naar afwezigheid van ziekte vaak ook het welbevinden en het terug in evenwicht brengen van de patiënt tot doel hebben. Er bestaat in de osteopatische discipline geen éénduidigheid over wat de “osteopathische behandeling” is. Gewoonweg omdat bijvoorbeeld niet elke rugklacht dezelfde behandeling nodig heeft. Ook hoeft eenzelfde patiënt niet door iedere osteopaat 100% gelijk behandeld te worden. Enkel de genezing in het licht van een herwonnen balans in de energetisch banen staat centraal. Dit in het teken van het uiteindelijke welbehagen en goede en sterke gezondheid.

De osteopathische behandeling bestaat er niet in de symptomen te verzorgen, maar wel de echte oorzaken te vinden om zo het evenwicht van het lichaam en de zelfregulerende functies te herstellen. Osteopathie heeft een zeer breed toepassingsgebied en wordt vooral aangewend bij problemen die hun oorzaak vinden in een slechte werking van spieren en botten (gewrichten en ligamenten).

Zo kunnen de wervelkolom (ischias, lage rugpijn, pijn in de zone tussen de ribben…), de gewrichten (verstuiking, tendinitis, reuma, geblokkeerde ledematen…), de schedel (hoofdpijn, migraine, sinusitis, depressie,…), de ingewanden (gastritis, spastische darmen, leverkolieken, diaree, constipatie,…), aandoeningen specifiek van vrouwelijke aard (stress-incontinentie, pijnlijke maandstonden, bekkeninstabiliteit bij zwangere vrouwen, hormonale onregelmatigheden…), pasgeborenen en kinderen (reflux, huilbaby’s, immuniteitsproblemen, allergieën, gedragsproblemen, leerstoornissen slaapstoornissen…) behandeld worden.

In osteopathie wordt ook speciale aandacht gegeven aan zwangere vrouwen, met name bij klachten van bekkeninstabiliteit, bandenpijnen, misselijkheid,... Osteopathische behandelingen kunnen ook preventief van aard zijn: door een juiste werking van het lichaam te stimuleren, vermindert men het risico op ziekten. In het licht van een evolutionaire visie op de osteopathische geneeskunde spreekt Max Girardin (D.O.m.R.O.) terecht van een health maintenance; het onderhouden van gezondheid. De osteopaat is daarbij de sleutel en de sturende hand in dit proces.

Health our passion

Voor ons komt gezondheid op de eerste plaats. Deze is uiteraard veel breder dan de afwezigheid van ziekte en gebreken. Wij zijn van oordeel dat de mens zelf een positieve invloed kan hebben op zijn eigen gezondheid; zowel door zijn innerlijke instelling als door zijn manier van leven. Daarom wordt gezondheid meer gezien als een staat van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, en niet louter als afwezigheid van ziekte. Niets bestaat geïsoleerd. Zowel gezondheid of ziekte niet. Ook de mens staat niet los van zijn omgeving, maar maakt daar deel van uit. Alles waarmee hij te maken heeft: familie, werk, sociale relaties, gezonde voeding, milieu, voldoende beweging en het voorkomen van stress, heeft een effect op zijn gezondheid. En uiteindelijk op zijn gevoel van welbevinden.

Vandaag worden in scholen en bedrijven veel gefocused op topics zoals het belang van voldoende beweging, goede voeding en op tijd ontspanning en rust. Ook geloof, meditatie en de sterk in opmars zijnde mindfulness dragen uiteindelijk hun steentje bij tot een bredere kijk op het begrip gezondheid.

Wij als osteopaten kunnen alleen maar een sturende kracht zijn om iemand met een problematiek gezonder te maken. De mens draagt van nature een zelfgenezend vermogen in zich. De osteopathie kan deze enkel helpen activeren.

In de osteopathie onderzoekt en behandeld men bewegingsverliezen of restricties. Een verbeterde beweeglijkheid van de weefsels werkt gunstig in op de vloeistofstromen (bloed, lymfe, liquor, etc.), waardoor het zelfgenezend vermogen geactiveerd wordt. Afnamen in beweeglijkheid door spanning(en) en/of blokkades belemmeren de vloeistofstromen. Het weefsel verstikt in de eigen afvalstoffen en de aanvoer van voedingsstoffen wordt gestremd. Het resultaat is dat de weerstand van de betreffende cellen/weefsels afnemen en de kans op ziekte en klachten toeneemt.

In de osteopathie onderzoekt en behandeld men bewegingsverliezen of restricties. Een verbeterde beweeglijkheid van de weefsels werkt gunstig in op de vloeistofstromen (bloed, lymfe, liquor, etc.), waardoor het zelfgenezend vermogen geactiveerd wordt. Afnamen in beweeglijkheid door spanning(en) en/of blokkades belemmeren de vloeistofstromen. Het weefsel verstikt in de eigen afvalstoffen en de aanvoer van voedingsstoffen wordt gestremd. Het resultaat is dat de weerstand van de betreffende cellen/weefsels afnemen en de kans op ziekte en klachten toeneemt.

Veel mensen leven met klachten (zie de indicaties bij wanneer osteopathie) die het leven soms echt onaangenaam kunnen maken. Soms zijn er mogelijkheden waarmee de klacht kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet wegneemt, waardoor de klacht steeds terugkomt.

Wij als osteopaten gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht en starten samen met u een specifieke behandeling op.
Voeding en beweging, Osteopathie, Anniek Van Tongel

Geschiedenis van de Osteopathie.

Osteopathie vindt zijn oorsprong in 1874 en werd gesticht door Dr. Andrew Tailor Still. Dr. Still was een individualistische arts die niet tevreden was met de effectiviteit van de geneeskunde van de 19 eeuw.

filosofie voor geneeskunde

Hij werkte toen met de rudimentaire geneesmiddelen en chirurgie en zag verscheidene patiënten waaronder drie van zijn eigen kinderen overlijden. Als reactie hierop ontwierp Dr Still een filosofie voor geneeskunde die teruggreep naar de beginselen van Hippocrates met zijn focus op de eenheid van het lichaam en geest.

Hij erkende het musculoskeletaal systeem als sleutelelement van "gezondheid" en de mogelijkheid van het lichaam om zichzelf te genezen. Ook benadrukte hij het belang van preventieve geneeskunde, gevarieerde voeding en het behoud van een goede lichamelijke conditie door voldoende beweging.

Bij de behandeling van patiënten werden palpatie en "human touch" als vitaal gezien om het vertrouwen van de patient te winnen en een effectieve therapie te geven.

4 Sleutelpunten

Still noemde zijn filosofie osteopathie en geeft als fundament aan zijn filosofie vier belangrijke conceptuele sleutelpunten mee:

  1. Het holistische sleutelpunt. The body is a unit: the person is a unit of body, mind and spirit. Het holistische concept behelst dat de mens in zijn complexiteit één geheel is en niet kan worden onderverdeeld in aparte kleinere stukken. Al wat een mens bevat en als geheel is, is in relatie met elkaar en beïnvloed elkaar. Het sociale en psychisch functioneren van de mens is in samenhang met het lichamelijke.
  2. Het sleutelpunt van zelfgenezing en gezondheidsonderhoud. The body is capable of self-regulation, self-healing and health-maintenance. De mens is uitgerust met verschillende systemen om zichzelf te onderhouden, te beschermen en te helen. Indien ziekte of malfunctie in dit proces optreedt is dat omdat de zelfhelende systemen belemmerd worden in de uitvoering van hun taak.
  3. Het sleutelpunt van de relatie structuur en functie. Structure and function are reciprocally interrelated. Function creates structure and structure directs function. Structuur en functie lopen hand in hand. De wederzijdse invloed is constant aanwezig, als men iets aan het ene verandert, verandert er automatisch iets in het andere.
  4. Het sleutelpunt van de rationele behandeling. Rational treatment is based upon an understanding of the three first principles. Still gaat daarin zeer ver en is zeer duidelijk. Als men deze basisprincipes van het leven niet begrijpt en toepast kan men onmogelijk rationeel behandelen.

Contact, Osteopathie, Anniek Van Tongel
Aarzel niet en neem contact op.
Maak een afspraak

Veel gestelde vragen

Wordt osteopathie terugbetaald?

Ja, osteopathie wordt door de meeste ziekenfondsen terugbetaald Afhankelijk van ziekenfonds en particulier pakket wordt een gedeelte of heel het consult terugbetaald. Het is altijd aan te raden om even bij uw ziekenfonds na te gaan in hoeverre het bij u terugbetaald word.
Lees Meer >>

Wat betekent D.O.-MRO?

D.O. betekent ‘diploma in osteopathy’, Na het succesvol afronden van de opleidingen, het indienen van een scriptie kan men de graad D.O. behalen. MRO betekent dat de osteopaat in kwestie ook ingeschreven is in het register voor osteopaten. Dat register registreert ook alleen maar osteopaten die de titel D.O. behaald hebben bij een degelijke opleiding en een sluitende verzekering hebben.

Moet je in osteopathie geloven om geholpen te worden?

Osteopathie is gebasseerd op anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie,… Een osteopaat gebruikt deze kennis in zijn behandelingen. Osteopathe behandelen vaak op plaatsen waar de patient geen klachten heeft, wat voor de patient niet altijd even duidelijk is. Een duidelijke uitleg bij de behandeling is dan ook van belang, zo krijgt de patient inzicht en vertrouwen in wat de therapie inhoudt.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Het aantal behandelingen heeft voornamelijk te maken met de ernst van de klacht en hoe lang de patient er al mee rondloopt. Voor recente letsels is een frequentie van 3 tot 5 keer vaak voldoende, Bij chronische klachten zijn vaak meerdere behandelingen nodig. Het lichaam gaat ook vaak reageren op een behandeling, daarom varieert de tijd tussen de behandelingen van 2 weken tot 4 à 5 weken of zelfs nog langer.

Werkt osteopathie preventief?

Ja, bij bepaalde aandoeningen is het aan te raden om eens in de drie maanden langs te komen voor een preventieve controle. Ook een lichaam moet goed onderhouden worden om alles goed te blijven verrichten.

Is een osteopaat een Kraker?

Indien nodig wordt eens een wervel of een gewricht losgemaakt en daar kan eens een knakkend geluid bij vrijkomen. Dit gebeurt dan door middel van een manipulatie. Een osteopaat is opgeleid om dit op een veilige en efficiente manier te doen. In de osteopathie gebeurt echter meer dan kraken alleen, de osteopaat zoekt de oorzaak van de problemen in het parietaal systeem (botten, spier en, gewrichten, wervels,…), visceraal systeem (organen met hun bloedvaten en zenuwen), het craniosacraal systeem (schedel, wervelkolom, hersenvocht en het centraal systeem).